Sprzedajesz nieruchomość? Zadzwoń do nas
+48 533 010 506
Bezpłatna wycena
czerwone podkreślenie
kobieta ze strzałką
Chcesz szybko sprzedać ?
Kupimy za gotówkę w 24H!
Jesteś właścicielem nieruchomości z problemem?
zostaw swoje dane, pomożemy!  Jesteś właścicielem nieruchomości z problemem?
  zostaw swoje dane, pomożemy!   ręka trzymająca banknoty
   Gotówka od zaraz
   dokument na kartce z wykresami
   Umowa u Notariusza
   uścisk rok na tle tarczy
   Udana transakcja
   kotylion
   Solidna firma
   waga
   Pomoc Prawnika

   Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a niechciany lokator

   Zakup mieszkania na licytacji komorniczej a nieplanowany lokator to temat, który może zainteresować osoby poszukujące alternatywnych sposobów inwestowania swoich oszczędności. Licytacje komornicze oferują możliwość zakupu nieruchomości po niższych cenach niż na rynku pierwotnym czy wtórnym, jednak wiążą się z pewnym ryzykiem oraz dodatkowymi obowiązkami. Warto zatem porównać te dwie opcje inwestycyjne (zakup na licytacji komorniczej oraz kupno lokalu tradycyjnym sposobem), aby podjąć świadomą decyzję.

   Ryzyko związane z zakupem domu na licytacji komorniczej: jak eksmitować lokatora?

   Licytacja komornicza to proces sprzedaży nieruchomości, który odbywa się w ramach egzekucji komorniczej. Głównym celem aukcji komorniczej jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez sprzedaż nieruchomości dłużnika. Termin licytacji jest wyznaczany przez komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Licytacja odbywa się zazwyczaj w formie przetargu ustnego, podczas którego uczestnicy składają swoje oferty kupna.

   Czy mogę skorzystać z aukcji komorniczej? Jak w praktyce wygląda licytacja domu?

   Zakup mieszkania na licytacji komorniczej różni się od tradycyjnego zakupu nieruchomości. W przypadku kupna mieszkania na licytacji komorniczej, nabywca nie zawiera umowy sprzedaży z dłużnikiem, lecz z komornikiem. Kupno takiej nieruchomości może być korzystne ze względu na niższą cenę, jednak wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i ryzykiem. Nabywca musi być świadomy, że zakupione mieszkanie może być obciążone długami, a także może być zamieszkałe przez lokatorów.

   Licytacja komornicza umożliwia zakup lokalu w niższej cenie. Z zasady przyjmuje się, iż licytacja rozpoczyna się podaniem ceny ustalonej, jako 3/4 wartości przedmiotu licytacji. W przypadku domu, mieszkania lub gruntu jest ona ustalana na podstawie faktycznych cen funkcjonujących na rynku. Gdy nie było chętnych na zakup mieszkania na licytacji w takiej kwocie, ustalany zostaje drugi termin. W związku z tym ustalana jest nowa cena i wynosi ona 2/3 wartości obiektu.

   O czym jeszcze warto pamiętać? Każda osoba przystępująca do licytacji musi zapłacić wadium. Jest to 1/10 kwoty obiektu objętego aukcją. Opłata ta jest zwracana osobo, które nie wygrały postępowania i nie stały się prawnym właścicielem. Z kolei wadium osoby, która wygrała wchodzi na poczet całości wylicytowanej sumy. W trakcie licytacji cenę podbija się o co najmniej 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu do pełnych złotych.

   3828

   Nabycie nieruchomości i eksmisja komornicza

   W przypadku mieszkania z licytacji komorniczej z lokatorem, nabywca musi liczyć się z koniecznością eksmisji lokatora. Lokatorzy a licytacja to kwestia, która może wpłynąć na decyzję o zakupie mieszkania, domu lub działki. Warto zatem zastanowić się, czy mieszkanie z lokatorem jest dla nas odpowiednią opcją inwestycyjną. Warto również pamiętać o prawach i obowiązkach lokatorów mieszkania, które mogą wpłynąć na proces eksmisji.

   Jak można sfinansować zakup nieruchomości pochodzącej z licytacji? W wypadku zakupu na licytacji można skorzystać tylko z zakupu za gotówkę.

   Etapy eksmisji i wymeldowanie dłużnika

   Jak w praktyce bezpiecznie kupić nieruchomość, gdy mieszkają w lokatorzy? Czy istnieje różnica, gdy osoby zajmujące obiekt mają prawo do lokalu zastępczego lub nie mają takiego przywileju? Z pewnością osoby, którym przysługuje lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd a obowiązek wskazania takiej nieruchomości leży po stronie gminy.

   Należy mieć świadomość, że nie wszystkie osoby mogą mieć przyznany lokal socjalny. Sąd wydając decyzję wyklucza z prawa do jego posiadania osoby, które były sprawcami przemocy domowej bądź w sposób rażący lub uporczywy wykraczały przeciwko porządkowi domowemu.

   Eksmisja po licytacji: usunięcie z mieszkania dłużnika

   W przypadku, gdy nabywca zdecyduje się na eksmisję niechcianych lokatorów, musi liczyć się z koniecznością przeprowadzenia eksmisji komorniczej. Proces ten obejmuje wymeldowanie dłużnika oraz opróżnienie lokalu. Postępowanie eksmisyjne może być czasochłonne i kosztowne, dlatego warto wcześniej zapoznać się z etapami eksmisji oraz sposobami, jak pozbyć się niechcianych lokatorów.

   Nieruchomości na licytacji mogą być atrakcyjne ze względu na niższą cenę, jednak wiążą się z pewnym ryzykiem związanym z ich zakupem. Nowy właściciel nieruchomości nabywanej na licytacji komorniczej musi zastanowić się nad możliwościami sfinansowania zakupu. Ponadto, nabywca powinien pamiętać o konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności, które potwierdzi jego tytuł prawny do posiadania nieruchomości. Tym samym stanowi ono prawo własności do użytkowania danego obiektu.

   Właściciel powinien dokładnie zastanowić się, czy licytacja komornicza jest dla niego atrakcyjną propozycją. Być może warto zastanowić się nad innymi możliwościami spłaty zadłużenia. Należy również pamiętać, że komornik ma prawo do wyznaczenia terminu licytacji, co może wpłynąć na naszą decyzję o zakupie nieruchomości. Czuwa on także nad porządkiem licytacji.

   Eksmisja do lokalu zastępczego, czy mieszkanie z lokatorem?

   Czy można kupić mieszkanie z licytacji komorniczej? Z czym wiąże się kupno takiej nieruchomości?

   Wraz z zakupem zakupem domu lub mieszkania na licytacji komorniczej pojawiają się nowe zapytania i wątpliwości. Przede wszystkim warto zauważyć, że wraz z ogłoszeniem stanu pandemii covid-19 wstrzymano wydawanie decyzji o eksmisji. W rezultacie zmniejszyła się liczba chętnych, którzy zdecydują się na zakup lokalu na licytacji. Dla nabywcy bowiem oznaczałoby to nabycie obiektu z lokatorem, którego w żaden sposób nie można usunąć zakupionego mieszkania lub domu.

   Jednak w ubiegłym roku, gdy został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego uległo to zmianie. Decyzja ta oznaczała dla licytujących powrót do dawnego stanu. Tym samym można było oczekiwać od sądu, że wyda decyzję o eksmisji niechcianych lokatorów. Informacja ta może ucieszyć wiele osób chcących kupić lokal w atrakcyjnej cenie. informacje o zadłużonych

   Gdzie można znaleźć informacje o zadłużonych nieruchomościach na licytację komorniczą? Istnieje obowiązek umieszczenia ich w ustalonych miejscach, należy do nich:

   • portal internetowy prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą,
   • lokal organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
   • tablica ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości.

   Czym jest postanowienie o przysądzeniu własności? Po wygranej licytacji komorniczej następuje przybicie i wiąże się ono z uzyskaniem postanowienia o przysądzeniu własności. Aby było ono prawomocne musi minąć 7 dni. Czy umowa kupna staje się wtedy ważna? W przypadku, gdy żadna z osób licytujących nie wniesie sprzeciwu na nieprawidłowy przebieg licytacji, staje się ona ważna. W takim wypadku należy podjąć decyzję odnośnie lokatorów, jeśli tacy znajdują się w lokalu.

   Zakupione mieszkanie zamieszkuje lokator – jak pozbyć się trudności?

   Wygrałem mieszkanie z lokatorem na licytacji i co dalej? Jakie mam prawa jako nowy właściciel? W takim wypadku należy dowiedzieć się, czy danej osobie przysługuje lokal zastępczy. Może okazać się również, że jest ona posiadaczem innej nieruchomości, gdzie może się przeprowadzić. Warto zaznaczyć, że nabywca nieruchomości nie może sam wyrzucić dłużnika z mieszkania. Jest on zobowiązany złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

   Jak w praktyce wygląda eksmisja dłużnika z mieszkania? Odbywa się ona w następujących krokach:

   1. Właściciel lokalu składa pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lokatora o jego eksmisję.
   2. Sąd wydaje wyrok w sprawie opuszczenia lokalu przez dłużnika.
   3. W przypadku, gdy lokator nie chce opuścić nieruchomości, nabywca lokalu składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym lokator poddaje się eksmisji.
   4. Po zyskaniu tytułu wykonawczego właściciel nieruchomości składa w kancelarii komorniczej wniosek o przeprowadzenie eksmisji.

   Kancelaria komornicza po otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie eksmisji może przystąpić do pracy. Działanie w tym wypadku jest z góry zaplanowane a komornik działa w oparciu o istniejące przepisy prawa. Jak wygląda to w praktyce? Praca komornika przy eksmisji lokatorów:

   1. Zawiadomienie lokatorów o wszczęciu postępowania .
   2. Wyznaczenie terminu do dobrowolnego opuszczenia lokalu.
   3. Dalsze kroki, gdy lokator nie chce się wyprowadzić uzależnione są o decyzji gminy o przyznaniu lokalu socjalnego lub czy osoba eksmitowana ma uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego.
   4. W przypadku osób, którym nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, mogą zostać przeniesieni do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
   5. W przypadku przyznania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez gminę na wniosek sądu, sprawa staje się łatwiejsza. Lokatorzy mają wyznaczone miejsce, gdzie mają się udać.

   Warto pamiętać, że licytacja domu różni się od licytacji mieszkania przede wszystkim tym, że w przypadku domu nabywca staje się właścicielem całej nieruchomości, a nie tylko lokalu mieszkalnego. Warto również zwrócić uwagę na sytuację osób zajmujących nieruchomość, które mogą wpłynąć na proces eksmisji oraz na nasze prawa jako nowego właściciela.

   18642

   Podsumowanie

   Zakup mieszkania na licytacji komorniczej może być korzystną opcją inwestycyjną, jednak wiąże się z pewnym ryzykiem i dodatkowymi obowiązkami. Należy zatem dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty związane z licytacją, takie jak prawa i obowiązki nowego właściciela, sytuację lokatorów czy koszty postępowania licytacyjnego, aby podjąć świadomą decyzję o zakupie nieruchomości w takiej formie.

   ZADZWOŃ I ZAPYTAJ, POMOŻEMY!
   Nie wiesz, jak rozwiązać swój problem z nieruchomością? Chętnie rozwiążemy go za Ciebie!
   Posiadasz udział w mieszkaniu, domu lub działce? Nie możesz dogadać się z innymi współwłaścicielami nieruchomości? Masz już dość robienia opłat za coś, z czego nie masz pożytku? Chcesz pozbyć się zobowiązań? Podjąłeś decyzję o sprzedaży nieruchomości z dożywotnikiem? A może chcesz spieniężyć posiadane udziały? Skontaktuj się z nami.
   Opinie naszych klientów:
    
   KIEDY MOŻEMY CI POMÓC?
   Jeśli posiadasz:

   mieszkanie /dom z wadą prawną,

   nieruchomość (również zadłużoną dużo powyżej wartości),

   udziały 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 itp.,

   mieszkanie ze służebnością,

   mieszkanie z dożywociem,

   mieszkanie z lokatorem,

   mieszkanie z egzekucją komornika (wstrzymywanie egzekucji),

   mieszkanie z jakimkolwiek innym problemem prawnym.

   Kupimy każdą nieruchomość za gotówkę.
   Pieniądze otrzymasz w ciągu 24 godzin!
   NASZ ZESPÓŁ

   Jesteśmy zgranym zespołem, który kieruje się w pracy tymi samymi wartościami. Właśnie dlatego zyskaliśmy uznanie wśród licznej grupy klientów. Pozytywna atmosfera, którą budujemy, wzajemna motywacja do działania i staranność w realizacji wszelkich transakcji ułatwiają nam ciągły rozwój, o który dbamy w trosce o zadowolenie osób potrzebujących naszego wsparcia. Podejmując z nami współpracę, decydujesz się na pomoc wysoko wykwalifikowanego personelu, który świetnie sprawdzi się w tzw. zadaniach specjalnych. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jako firma funkcjonujemy już od 2013 roku. Właśnie dlatego doskonale wiemy, jakie są oczekiwania naszych klientów i co zrobić, by obie strony były w pełni zadowolone.
   Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Przekonaj się, czym jest rzetelna firma. Zapraszamy!

   Skorzystaj z profesjonalnej obsługi prawnej oraz ze wsparcia specjalistów ds. nieruchomości.
   Nie wiesz, co zrobić, by rozwiązać swój problem z nieruchomością?
   Możesz nam zaufać!
   Nasza firma została wyróżniona licznymi certyfikatami, które otrzymaliśmy dzięki pozytywnym opiniom naszych klientów
   NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

   Tak, oczywiście, że warto skorzystać! Szczególnie w sytuacji chęci szybkiej finalizacji sprzedaży nieruchomości. Polecamy również w wypadku zajęcia przez komornika, gdy każdy dzień zwłoki powoduje rosnące odsetki od długu. Takie rozwiązanie jest korzystne w każdej sytuacji gdy musisz ekspresowo sprzedać nieruchomość.

   Skup nieruchomości polega na odkupieniu od właściciela nieruchomości w ekspresowym tempie za gotówkę, bez względu na stan prawny.

   Shopping Basket