Sprzedajesz nieruchomość? Zadzwoń do nas
+48 533 010 506
Bezpłatna wycena
czerwone podkreślenie
kobieta ze strzałką
Chcesz szybko sprzedać ?
Kupimy za gotówkę w 24H!
Jesteś właścicielem nieruchomości z problemem?
zostaw swoje dane, pomożemy!  Jesteś właścicielem nieruchomości z problemem?
  zostaw swoje dane, pomożemy!   ręka trzymająca banknoty
   Gotówka od zaraz
   dokument na kartce z wykresami
   Umowa u Notariusza
   uścisk rok na tle tarczy
   Udana transakcja
   kotylion
   Solidna firma
   waga
   Pomoc Prawnika

   Kompleksowy przewodnik po sprzedaży nieruchomości z kredytem hipotecznym

   Czy warto sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Zastanawiasz się jak sfinalizować rosnący koszt kredytu? Jednym z pomysłów może być sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym. Wszystkie kluczowe informacje dotyczące zagadnienia sprzedaży, gdy mieszkanie lub dom jest obciążone kredytem hipotecznym znajdują się w tekście.

   W jakiej sytuacji możliwe jest zwolnienie podatkowe i osiągalny zakup kolejnego mieszkania? Jak wygląda zabezpieczenie spłaty? Sprzedaż mieszkania a kredyt hipoteczny to wiele różnych opcji. Co niewątpliwie wymaga wiedzy od właściciela takiego obiektu, w innym wypadku należy szukać pomocy u specjalisty.

   Rozumienie procesu sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem

   Warto zwrócić uwagę, że możliwe jest dysponowanie lokalem z przypisanym do niego kredytem hipotecznym. Zasady, jakie obowiązują przy tego typu transakcjach są podobne do tych w standardowych inwestycjach. Oznacza to możliwość sprzedaży wybranej osobie, która jest zainteresowana, takim zakupem. Przy czym ważne jest, aby udzielać informacji osobom zainteresowanym o istniejącym kredycie. Ma to między innymi na celu budowanie zaufania. Ponadto nie będzie ona narażona na niespodzianki. Należy pamiętać, że zbycie będzie możliwe jedynie, gdy właściciel przedstawi promesę z banku.

   Jak wygląda sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem?

   Czy bank przystanie na moją propozycję wcześniejszej spłaty? Jeśli chcemy przeprowadzić sprzedaż lokalu obciążonego hipoteką należy skontaktować się z bankiem i sprawdzić istniejące możliwości. Po zdobyciu tych informacji, należy przeanalizować sytuację, określić mocne i słabe strony takiego rozwiązania. W każdym przypadku ostateczną decyzję podejmuje kredytobiorca.

   W przypadku, gdy sprzedaż domu nie pokryje całego salda kredytu hipotecznego, właściciel będzie zobowiązany do uregulowania pozostałego zadłużenia. Spłata zadłużenia jest możliwa, gdy posiadamy na ten cel własne środki. W innym przypadku należy szukać innego wsparcia, aby pokryć różnicę.

   38495 1

   Chcesz sprzedać mieszkanie lub dom z kredytem? Jakie są pierwsze kroki w procesie sprzedaży?

   W jaki sposób przebiega sprzedaż i kupno nowego lokalu? Sprawdź warunki!

   Pierwszym krokiem w przypadku chęci zbycia lokalu jest ustalenie wartość nieruchomości obciążonej kredytem. Właściciel mieszkania lub domu decydujący się na wcześniejszą spłatę kredytu, musi mieć na uwadze, że powinien poinformować o tym fakcie bank. Umożliwi to zdobycie informacji na temat salda kredytu, odsetek oraz ewentualnych opłat za wcześniejszą spłatę.

   Kolejno należy ustalić stosowną cenę. Tutaj należy pamiętać, że jeśli jest ona wyższa niż saldo kredytu, będzie można go uregulować. Informacja ta pozwoli właścicielowi lokalu na pełną wolność finansową. Uwolni od zadłużenia związanego z daną nieruchomością. Jednak nie należy sztucznie jej zawyżać. Może zniechęcić to potencjalnych nabywców i opóźnić całą transakcję

   Gdy znajdą się potencjalni chętni, sprzedający powinien ubiegać się w banku do otrzymania promesy. Jest to dokument, gdzie bank zobowiązuje się zgodzić na wykreślenie zobowiązania z księgi wieczystej po spłacie kredytu. W tym wypadku warto sporządzić umowę przedwstępną kupna-sprzedaży u notariusza.

   Pamiętaj! Spłata kredytu i wydanie dokumentów o uregulowaniu zobowiązań oznacza czyste konto. Tym samym na kredytobiorcy nie ciąży już obowiązek płatności rat kredytu i może on ubiegać się o nowy kredyt hipoteczny. Dzięki czemu będzie mógł opłacić zakup kolejnej nieruchomości.

   Pierwsze formalności i wymagane dokumenty

   Proces dotyczący postępowania, gdzie obiektem jest transakcja hipoteczna wymaga wiedzy, jakie dokumenty są potrzebne. W oczywisty sposób pozwoli to na właściwe przygotowanie. Niemniej ważne jest sprawdzenie, czy w danym przypadku działa polisa ubezpieczeniowa, Banki zazwyczaj wymagają jej wykupu, gdy chodzi o tak dużą pożyczkę, jaką niewątpliwie jest kredyt hipoteczny.

   Jakie dokumenty przygotować do sprzedaży mieszkania z kredytem?

   Jakie dokumenty sprzedaży należy przygotować? Warto przed czasem zorientować się jakie dokumenty sprzedaży będą potrzebne w danym przypadku. Pozwoli to uniknąć wszelkich wątpliwości.

   Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania to między innymi:

   • akt własności nieruchomości,
   • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi wobec spółdzielni (wspólnoty mieszkaniowej),
   • zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów z nieruchomości,
   • promesę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości po spłacie kredytu,
   • zaświadczenie o saldzie kredytu hipotecznego.

   Jak przebiega procedura sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką?

   Co będzie z polisą w przypadku sprzedaży obiektu mieszkalnego? Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym a ubezpieczenie mieszkania? Odpowiedzi na te pytania powinny zniknąć po przeczytaniu zawartej z bankiem umowy.

   Czy polisa ubezpieczeniowa dalej obowiązuje? Polisa ubezpieczeniowa jest przypisana do konkretnej umowy hipotecznej. W praktyce oznacza to, że po jej wygaśnięciu nie trzeba będzie dalej opłacać zobowiązania.

   Rozliczenie z bankiem: ile tak naprawdę kosztuje sprzedaż?

   Zapłata prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu? Wcześniejsza spłata zobowiązań względem banku najczęściej związana jest z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W związku z tym bank oblicza jej wysokość na podstawie posiadanych danych.

   Finansowe aspekty sprzedaży nieruchomości z kredytem – krok po kroku

   Na jakim poziomie jest opłacalność sprzedaży obiektu z obciążoną hipoteką – co warto wiedzieć? W kwestii sprzedaży posiadanej własności, obciążonej kredytem hipotecznym jest wiele niewiadomych. Z tego względu konieczne jest dokładne przemyślenie tego zagadnienia i ustalenie podstawowych kwestii.

   Kupno mieszkania z kredytem hipotecznym. O czym warto pamiętać decydując się na taki krok?

   Przede wszystkim należy zastanowić się, jaką kwotę chcemy uzyskać. Oczywiście musi ona mieć właściwe odniesienie do cen obowiązujących na rynku. Niedopuszczalne jest sztuczne zawyżanie ceny nieruchomości przy sprzedaży. Należy realnie oceniać, czy nasze plany zysku mają odzwierciedlenie w specyfice rynku. Dobra lokalizacja, wyposażenie mieszkania i stan techniczny mają duże znaczenie, a tym samym podnoszą cenę nieruchomości przy sprzedaży.

   Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości: przeniesienie praw i spłata zadłużenia

   Czy decydując się na wcześniejszą spłatę muszę opłacić podatek dochodowy? W tej kwestii dużo zależy od czasu, a dokładniej od czasu między zakupem lokalu, a jego sprzedażą. Jeśli pomiędzy jego nabyciem i okresem, w którym chcemy sprzedać mieszkanie nie minęło powyżej 5 lat, właściciel musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%. Kwota ta jest wyliczona na podstawie wartości lokalu.

   Kwota jaką powinien zapłacić sprzedający wynika z wysokości uzyskanej ceny. Kluczowe jest tu ustalenie dochodu, ponieważ to od niego płaci się podatek. Zatem, jest to różnica między kwotą uzyskaną a ceną, jaką zapłacił on za lokal.

   2203 1

   Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości obciążonej kredytem

   Zastanawiasz się, jak załatwić formalności sprzedaży? Jak wygląda spłata kredytu i kiedy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? W każdym wypadku konieczna jest spłata kredytu wraz z odsetkami. Bez uregulowania tego zobowiązania transakcja zbycia nie dojdzie do skutku. Nie ma odstępstw od tej zasady.

   Kiedy warto zdecydować się na sprzedaż lokalu obciążonego hipoteką?

   Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna dla wszystkich. Dużo zależy tu od sytuacji danej osoby, jej możliwości finansowych. Dlatego tak ważne staje się szczegółowe przemyślenie negatywnych i pozytywnych stron takiego postępowania. Być może warto skonsultować się w tej sprawie z doradcą.

   Znalezienie kupca na nieruchomość obciążoną kredytem

   Jak szukać kupca? Tutaj obowiązują zasady takie, jak w przypadku standardowej transakcji dotyczącej sprzedaży mieszkania czy domu. Wyjątek stanowi konieczność udzielenia informacji o pożyczce ustanowioną na daną nieruchomość. Brak tej informacji może spowodować problemy przy szczegółowych ustaleniach. Ponadto nabywca może poczuć się oszukany i zerwać negocjacje.

   W każdym wypadku kredytobiorca informuje o istniejących zobowiązaniach finansowych względem danego lokalu. Informację te powinien udzielić już na początkowym etapie całego procesu sprzedaży. Potencjalny nabywca musi wyrazić chęć zakupu mieszkania z kredytem hipotecznym. Oczywiste jest, że właściciel zobowiązuje się do pokrycia istniejącego zadłużenia względem banku. Adnotacja ta będzie miała duże znaczenie dla kupującego.

   Co trzeba wiedzieć o promesie sprzedaży? Na co zwrócić uwagę?

   Promesa zgody ze strony banku może wyrażać zgodę na akceptację wcześniejszej spłaty kredytu oraz wykreślenie zadłużenia z księgi wieczystej. Warto zdecydować się na taki krok, gdy jesteśmy pewni podjętej decyzji. W każdym wypadku bank musi wiedzieć o naszych planach. W tym wypadku umowa przeniesienia własności będzie miała duże znaczenie.

   Czy potrzebujesz zgody banku? Jak zdobyć zgodę banku na zbycie nieruchomości?

   W przypadku chęci sprzedaży obciążonego hipoteką bank, który udzielił kredytu powinien wiedzieć o planach dotyczących jego zbycia. Jednak warto się z nim skontaktować i ustalić szczegóły dotyczące spłaty.

   Sytuacja, gdy podjęto decyzję o zbyciu lokalu z przypisanym do niego kredytem hipotecznym, może wydawać się trudna. Jednak nie jest to niemożliwe. Co więcej, może okazać się dobrym rozwiązaniem i pomóc wyjść z długów. Warto pamiętać o pewnych zasadach.

   Pamiętaj! Każdorazowo umowa notarialna dotycząca przeniesienia praw musi być sporządzana z zachowaniem obowiązujących przepisów. Na jej podstawie jest wydawany akt notarialny sprzedaży. Koszty notarialne ponosi nabywca.

   ZADZWOŃ I ZAPYTAJ, POMOŻEMY!
   Nie wiesz, jak rozwiązać swój problem z nieruchomością? Chętnie rozwiążemy go za Ciebie!
   Posiadasz udział w mieszkaniu, domu lub działce? Nie możesz dogadać się z innymi współwłaścicielami nieruchomości? Masz już dość robienia opłat za coś, z czego nie masz pożytku? Chcesz pozbyć się zobowiązań? Podjąłeś decyzję o sprzedaży nieruchomości z dożywotnikiem? A może chcesz spieniężyć posiadane udziały? Skontaktuj się z nami.
   Opinie naszych klientów:
    
   KIEDY MOŻEMY CI POMÓC?
   Jeśli posiadasz:

   mieszkanie /dom z wadą prawną,

   nieruchomość (również zadłużoną dużo powyżej wartości),

   udziały 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 itp.,

   mieszkanie ze służebnością,

   mieszkanie z dożywociem,

   mieszkanie z lokatorem,

   mieszkanie z egzekucją komornika (wstrzymywanie egzekucji),

   mieszkanie z jakimkolwiek innym problemem prawnym.

   Kupimy każdą nieruchomość za gotówkę.
   Pieniądze otrzymasz w ciągu 24 godzin!
   NASZ ZESPÓŁ

   Jesteśmy zgranym zespołem, który kieruje się w pracy tymi samymi wartościami. Właśnie dlatego zyskaliśmy uznanie wśród licznej grupy klientów. Pozytywna atmosfera, którą budujemy, wzajemna motywacja do działania i staranność w realizacji wszelkich transakcji ułatwiają nam ciągły rozwój, o który dbamy w trosce o zadowolenie osób potrzebujących naszego wsparcia. Podejmując z nami współpracę, decydujesz się na pomoc wysoko wykwalifikowanego personelu, który świetnie sprawdzi się w tzw. zadaniach specjalnych. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jako firma funkcjonujemy już od 2013 roku. Właśnie dlatego doskonale wiemy, jakie są oczekiwania naszych klientów i co zrobić, by obie strony były w pełni zadowolone.
   Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Przekonaj się, czym jest rzetelna firma. Zapraszamy!

   Skorzystaj z profesjonalnej obsługi prawnej oraz ze wsparcia specjalistów ds. nieruchomości.
   Nie wiesz, co zrobić, by rozwiązać swój problem z nieruchomością?
   Możesz nam zaufać!
   Nasza firma została wyróżniona licznymi certyfikatami, które otrzymaliśmy dzięki pozytywnym opiniom naszych klientów
   NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

   Tak, oczywiście, że warto skorzystać! Szczególnie w sytuacji chęci szybkiej finalizacji sprzedaży nieruchomości. Polecamy również w wypadku zajęcia przez komornika, gdy każdy dzień zwłoki powoduje rosnące odsetki od długu. Takie rozwiązanie jest korzystne w każdej sytuacji gdy musisz ekspresowo sprzedać nieruchomość.

   Skup nieruchomości polega na odkupieniu od właściciela nieruchomości w ekspresowym tempie za gotówkę, bez względu na stan prawny.

   Shopping Basket