Sprzedajesz nieruchomość? Zadzwoń do nas
+48 533 010 506
Bezpłatna wycena
czerwone podkreślenie
kobieta ze strzałką
Chcesz szybko sprzedać ?
Kupimy za gotówkę w 24H!
Jesteś właścicielem nieruchomości z problemem?
zostaw swoje dane, pomożemy!  Jesteś właścicielem nieruchomości z problemem?
  zostaw swoje dane, pomożemy!   ręka trzymająca banknoty
   Gotówka od zaraz
   dokument na kartce z wykresami
   Umowa u Notariusza
   uścisk rok na tle tarczy
   Udana transakcja
   kotylion
   Solidna firma
   waga
   Pomoc Prawnika

   Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym: Kompleksowy przewodnik

   Z pewnością decyzja sprzedaży mieszkania nie jest łatwa. Tym bardziej, gdy dotyczy zbycia obiektu z kredytem hipotecznym. Bezsprzecznie w każdej sytuacji warto oprzeć się na fachowej wiedzy.

   W tekście zawarto najistotniejsze informacje dotyczące tego typu transakcji. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które są w nim zawarte.

   Ile kosztuje sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym?

   Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy tu chociażby od czasu posiadania lokalu oraz jego wartości rynkowej. Niemniej ważne są ustalenia z bankiem, wysokość oprocentowania oraz poziom inflacji. Duże znaczenie będzie miał również stan techniczny budynku i mieszkania, którego dotyczy transakcja.

   wepik export 20240303195743CW7A

   Czy można sprzedać nieruchomość, gdy mam na nie zaciągnięty kredyt w banku?

   Zrozumienie procedury sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym, jest możliwe. Sam proces przebiega w kilku krokach. Jednak jest on rozłożony w czasie, co wymaga od właściciela lokalu zakupionego na kredyt hipoteczny dużo cierpliwości. Oczywiście chodzi tu o sytuację, gdy kredyt nie został jeszcze spłacony a kredytobiorca ma jeszcze zaplanowane jego spłacanie na wiele lat.

   Bezsprzecznie konieczne jest, aby załatwić w banku wiele formalności związanych z tego typu transakcją. Potrzebne dokumenty bankowe wynikają z ustanowionych procedur, których nie da się obejść. Niezbędna w tym zakresie jest współpraca z podmiotem udzielającym kredytu hipotecznego.

   Jak wygląda procedura sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką?

   Jak przeprowadzić sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym? Chęć zbycia posiadanego lokalu nabytego za kredyt hipoteczny, można opisać w następujących krokach:

   1. Zorientowanie się co do sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.
   2. Stworzenie ogłoszenia o sprzedaży mieszkania z podaniem najistotniejszych informacji.
   3. Należy zdobyć zaświadczenie o kwocie pozostałej do spłacenia od banku, a także promesę dotyczącą wykreślenia z hipoteki.
   4. Po znalezieniu potencjalnego nabywcy, warto sporządzić umowę przedwstępną (nie jest ona obowiązkowa).
   5. Kolejnym etapem jest udanie się do notariusza w celu spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (umowa notarialna).
   6. Po uzyskaniu należnych środków i uregulowaniu zadłużenia można ubiegać się od banku o dokument potwierdzający zwolnienie z hipoteki.

   Zgoda banku na sprzedaż mieszkania: kiedy jest potrzebna i jak ją zdobyć?

   Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką, co na to bank? Z założenia właściciel mieszkania może dysponować nim wedle własnego uznania. Jednak w wypadku chęci sprzedaży, musi poinformować instytucję, która udzielała mu kredytu. W takim rozumieniu właściciel może realizować plan sprzedaży lokalu, jak i jego wynajmu. Bynajmniej istniejące zobowiązania finansowe nie stanowią tu przeszkody.

   Kwestie finansowe przy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym

   Opłaty dodatkowe, z jakimi należy się liczyć w przypadku zbycia lub zakupu mieszkania to:

   • założenie księgi wieczystej nieruchomości – 100 zł
   • wpis / wykreślenie hipoteki zwykłej do księgi wieczystej nieruchomości – 200 zł
   • wpis w księdze wieczystej nieruchomości prawa własności – stała opłata 200 zł

   Jakie są koszty związane ze sprzedażą mieszkania z kredytem hipotecznym?

   Dodatkowe koszty, jakie są związane ze sprzedażą mieszkania łączą się z kosztami notarialnymi. Te są z założenia pokrywane przez osobę kupującą mieszkanie.

   • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł plus 0,4% od nadwyżki
   • powyżej 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł
    plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,

   Sprzedaż i co dalej? Jak zdobyć zgodę banku?

   Prowizja bankowa i koszty notarialne: jakie są i jak je obliczyć? Spłata kredytu i saldo kredytu: co musisz wiedzieć?

   Jako bank kredytodawca ma prawo wiedzieć, jakie są nasze dalsze plany. Będzie on w stanie przygotować niezbędne zaświadczenia oraz dokumenty potrzebne w całym procesie. Poinformuje nas, jakie jest między innymi saldo kredytu. Informacja ta jest niezbędna, jeśli chodzi o obliczenie kosztów, czy sprzedaż przyniesie oczekiwany zysk. Być może środki uzyskane ze sprzedaży nie będą wystarczające. W takim wypadku konieczne będzie poszukanie dodatkowych źródeł finansowania.

   W przypadku chęci wcześniejszego niż zaplanowano terminu spłaty całego kredytu należy liczyć się z koniecznością dodatkowej opłaty dla banku z tego tytułu. Zazwyczaj prowizja za wcześniejszą spłatę zadłużenia może wynosić maksymalnie 3% wartości dotychczasowej spłaconej kwoty. W każdym przypadku należy zaznaczyć, że nie może być ona wyższa niż suma kwoty odsetek naliczonych od spłacenia kwoty w okresie roku od chwili faktycznej spłaty.

   Czy potrzebujesz zgody banku, gdy kupuję mieszkanie z kredytem hipotecznym?

   Jak zaznaczono powyżej, zgoda taka nie jest konieczna. Transakcja nieruchomości w przypadku kredytu hipotecznego nie jest konieczna. Nabywając prawo własności do konkretnego mieszkania lub domu, staje się ono własnością danej osoby. Istnieje tu jedna uwaga, a mianowicie osoba nie może mieć problemów ze spłatą kredytu. W przełożeniu, nie może ona zalegać z opłatami.

   A co z ubezpieczeniem, czy przechodzi na nowego właściciela? Kwestia ubezpieczenia jest decyzją indywidualną właściciela. Może on je przyjąć, jeśli uzna za korzystne i może również odrzucić.

   facade residential building

   Podatki i formalności przy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym

   Jak obliczyć należne podatki sprzedaży przy zbyciu mieszkania? Przede wszystkim wyliczeń dokonuje się, gdy obiekt zyskał na wartości. W praktyce oznacza to, że właściciel osiągną wyższą cenę przy sprzedaży lokalu, niż przeznaczył na jego zakup.

   Podatki przy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym: jak go obliczyć?

   Podatkiem przy sprzedaży nieruchomości są objęte osoby, które podjęły się:

   • sprzedaży mieszkania (również z kredytem hipotecznym),
   • sprzedaży części mieszkania (np. ustalonej według prawa spadkowego),
   • zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów,
   • sprzedaży mieszkania spółdzielczego.

   Kluczowy jest tutaj czas 5 lat. A mianowicie okres pomiędzy zakupem mieszkania a jego sprzedażą., przy czym liczą się tu pełne lata kalendarzowe.

   Jakie dokumenty sprzedaży mieszkania należy przygotować?

   Dokumenty = formalności przy sprzedaży? Bezsprzecznie konieczność przygotowania niezbędnych dokumentów przy sprzedaży stanowi pewną formalność. Ma to jednak zabezpieczenie wszystkich stron transakcji. Tym samym warto dowiedzieć się, jak zdobyć dokumenty pozwalające na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

   Sprzedajesz nieruchomość, zatem jakie dokumenty przygotować? Kluczowy będą tu:

   • akt własności mieszkania,
   • zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów z mieszkania,
   • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi wobec spółdzielni (wspólnoty mieszkaniowej),
   • promesę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej po spłacie zadłużenia,
   • zaświadczenie o saldzie kredytu hipotecznego.

   Może mieć miejsce sytuacja, gdy potrzebne będą dodatkowe dokumenty, które należy przedłożyć. Niemniej należy pilnować ustalonych terminów, gdy wydane zaświadczenia obowiązują. Będzie to niezwykle istotne, ponieważ po wskazanym okresie stają się one nieaktualne i należy się ubiegać o ich ponowne wydanie.

   Inne dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości z kredytem?

   Niekiedy sprzedaż domu lub mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym wymaga również innych dokumentów. Warto w tym wypadku zwrócić się do eksperta, który ma niezbędne doświadczenie w tym zakresie. Chodzi tu o dokumenty takie jak:

   • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
   • zaświadczenie o przynależności nieruchomości do obszaru rewitalizacji,
   • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu,
   • zaświadczenie o braku zaległości w podatku od nieruchomości,
   • poświadczenie braku zobowiązań czynszowych od spółdzielni mieszkaniowej,
   • dokument potwierdzający brak osób zameldowanych.

   Czy warto sprzedać dom nabyty za kredyt hipoteczny? Czy bank musi wyrazić zgodę?

   Jak znaleźć kupca na mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym? Sprzedaż mieszkania z kredytem za gotówkę

   Co zrobić, gdy znajdziesz kupca na mieszkanie z kredytem hipotecznym?

   Co należy załatwić w banku, aby sprzedać mieszkanie? W sytuacji, gdy znajdzie się kupiec, na posiadany lokal powinien on otrzymać informację o istnieniu kredytu hipotecznego. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień. Powinien on również otrzymać zaświadczenie z banku, przełożone przez właściciela o pozostałej do spłaty kwocie. Kolejno można mu przedstawić promesę z banku dotyczącą wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, gdy kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie.

   Niemniej informacje te będą niezbędne, gdy chodzi o wypłatę środków ze sprzedaży mieszkania. Można umówić się z kupującym na przelanie części środków na rzecz banku. Pozwoli to na całkowitą spłatę kredytu. Z kolei pozostałe środki, Stanowiące różnicę między ustaloną kwotą a należnością dla banku, zostaną wypłacone na rachunek bankowy osoby sprzedającej nieruchomość.

   Sprzedałeś mieszkanie zakupione na kredyt i co dalej?

   Sprzedając lokal orz spłacając w całości pozostały kredyt hipoteczny, kredytobiorca otrzymuje od swojego banku zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę kredytu wraz ze zgodą na wykreślenie hipoteki. Dokument taki nazwano „listem mazalnym”. Jest to o formalne zezwolenie na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

   Oryginał takiego dokumentu powinien trafić do rąk nabywcy mieszkania, a zarazem nowego właściciela. W tym wypadku to kupujący jako nowy właściciel składa w sądzie wniosek o wykreślenie hipoteki.

   Podsumowanie

   Z artykułu dowiesz się między innymi:

   1. Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania zakupionego na kredyt hipoteczny w kolejnych krokach?
   2. Czym jest promesa sprzedaży?
   3. Czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela?
   4. Jakie dokumenty przygotować w celu sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką?
   5. Jakie opłaty są konieczne, gdy sprzedajesz mieszkanie z kredytem hipotecznym?
   6. Czy zgoda banku na sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką, jest potrzebna?
   ZADZWOŃ I ZAPYTAJ, POMOŻEMY!
   Nie wiesz, jak rozwiązać swój problem z nieruchomością? Chętnie rozwiążemy go za Ciebie!
   Posiadasz udział w mieszkaniu, domu lub działce? Nie możesz dogadać się z innymi współwłaścicielami nieruchomości? Masz już dość robienia opłat za coś, z czego nie masz pożytku? Chcesz pozbyć się zobowiązań? Podjąłeś decyzję o sprzedaży nieruchomości z dożywotnikiem? A może chcesz spieniężyć posiadane udziały? Skontaktuj się z nami.
   Opinie naszych klientów:
    
   KIEDY MOŻEMY CI POMÓC?
   Jeśli posiadasz:

   mieszkanie /dom z wadą prawną,

   nieruchomość (również zadłużoną dużo powyżej wartości),

   udziały 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 itp.,

   mieszkanie ze służebnością,

   mieszkanie z dożywociem,

   mieszkanie z lokatorem,

   mieszkanie z egzekucją komornika (wstrzymywanie egzekucji),

   mieszkanie z jakimkolwiek innym problemem prawnym.

   Kupimy każdą nieruchomość za gotówkę.
   Pieniądze otrzymasz w ciągu 24 godzin!
   NASZ ZESPÓŁ

   Jesteśmy zgranym zespołem, który kieruje się w pracy tymi samymi wartościami. Właśnie dlatego zyskaliśmy uznanie wśród licznej grupy klientów. Pozytywna atmosfera, którą budujemy, wzajemna motywacja do działania i staranność w realizacji wszelkich transakcji ułatwiają nam ciągły rozwój, o który dbamy w trosce o zadowolenie osób potrzebujących naszego wsparcia. Podejmując z nami współpracę, decydujesz się na pomoc wysoko wykwalifikowanego personelu, który świetnie sprawdzi się w tzw. zadaniach specjalnych. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jako firma funkcjonujemy już od 2013 roku. Właśnie dlatego doskonale wiemy, jakie są oczekiwania naszych klientów i co zrobić, by obie strony były w pełni zadowolone.
   Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Przekonaj się, czym jest rzetelna firma. Zapraszamy!

   Skorzystaj z profesjonalnej obsługi prawnej oraz ze wsparcia specjalistów ds. nieruchomości.
   Nie wiesz, co zrobić, by rozwiązać swój problem z nieruchomością?
   Możesz nam zaufać!
   Nasza firma została wyróżniona licznymi certyfikatami, które otrzymaliśmy dzięki pozytywnym opiniom naszych klientów
   NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

   Tak, oczywiście, że warto skorzystać! Szczególnie w sytuacji chęci szybkiej finalizacji sprzedaży nieruchomości. Polecamy również w wypadku zajęcia przez komornika, gdy każdy dzień zwłoki powoduje rosnące odsetki od długu. Takie rozwiązanie jest korzystne w każdej sytuacji gdy musisz ekspresowo sprzedać nieruchomość.

   Skup nieruchomości polega na odkupieniu od właściciela nieruchomości w ekspresowym tempie za gotówkę, bez względu na stan prawny.

   Shopping Basket